• Zwroty i reklamacje

Szanowny Kliencie, w zakładce tej znajdziesz informacje dotyczące zwrotów i reklamacji z jakich możesz skorzystać będąc naszm Klientem.

Możesz skorzystać z:

  • odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • reklamacji produktu,
  • innych reklamacji.

Szczegóły dotyczące przysługujących praw zostały w sposób szczegółowy opisane w regulaminie na stronie internetowej sklepu gazania.pl oraz w polityce prywatności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowny Kliencie, będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym gazania.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość możesz złożyć:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@gazania.pl,
  • pisemnie na adres: Gazania Agnieszka Kneja, ul. Hutnicza 20/2, 20-218 Lublin.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu sklepu internetowego. Wypełniając formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu zachowania terminu od odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość sklep internetowy gazania.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności ( w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany w sklepie, nie zwłocznie, nie później niż 14 dni od momentu kiedy zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia prze Klienta dowodu odesłania jej, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony produkt proszę odesłać  na adres: Hutnicza 20/2, 20-218 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko  za zmniejszenie wartości wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte na tej stronie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również dokupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

REKLAMACJA PRODUKTU

Szanowny Kliencie, masz prawo do złożenia reklamacji produktu zakupionego w sklepie internetowym gazania.pl.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi. Podstawę i zakres odpowiedzialności sklepu za wady produktu z tytułu rękojmi określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności KC.

Sklep internetowy gazania.pl jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad. Odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@gazania.pl,
  • pisemnie na adres: Gazania Agnieszka Kneja, ul. Hutnicza 20/2, 20-218 Lublin.


Opis reklamacji:(1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe–ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji.

Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

INNE REKLAMACJE

 W taki sam sposób możesz złożyć reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez sklep internetowy ( np.: konto czy formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego gazania.pl.